2. Időközi tájékoztatás a „templombelső felújítás” projektelem 1. lépés végrehajtásának a végén

Kedves Katolikus Közösség!

A tamási katolikus templom felújításának a „templombelső felújítás” projektelem állásáról rövid tájékoztatást adunk az érdeklődő testvérek, a templom felújításáért szurkoló és a projekt sikeres megvalósulásáért drukkoló sok-sok lokálpatrióta számára.

Tisztelettel köszönik a munkákat végzők az imatámogatást, az együtt érző bátorítást, a nagyon-nagyon sok jó szót, közösségünkne

1. Időközi tájékoztatás a "templomkert felújítás" projektelem 1. lépés végrehajtásának a végén

Kedves Katolikus Közösség!

A templomkertünk terv szerinti felújításának az engedélyezett szak- és kiviteli tervek szerinti első lépésének a végéhez közeledik a kivitelező specialista szakcég. A fák teljes körű felmérésen, növénykórtani vizsgálaton estek át, a beteg matuzsálemek FAKOPP műszeres favizsgálaton, akusztikus tomográfos készülékkel, számítógépes 3D-s képalkotással történt előzetes belső törzsvizsgálaton is.

Öröm, köszönet, hála – Elkezdődik!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás a Tamási Plébánia 2022. október 7-i testületi üléséről:


A testületi ülés egy örömteli eseménnyel indult a templomunk és a plébániánk épületének
felújítási építési kivitelezéséről szóló szerződést ünnepi körülmények között aláírta a
DUNABER Kft. nevében és képviseletében Vilyevácz József és a Tamási Katolikus Plébánia
képviseletében Főtisztelendő Csibi Imre plébános.


Az építési terület átadása 2022. október 24-én hétfőn lesz!

Tamási Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja

A héten ünnepeltük Árpádházi Szent Erzsébetet, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a világegyházban is nagyrabecsült példaképét... Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának előestélyén, szombaton Krisztus Királyt ünnepelve szentmise keretében imádkoztunk a Tamási Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportjának élő és elhunyt tagjaiért.