Gyónás rendje

I. Szentgyónás általános rendje:

Szentgyónás elvégzésére minden szentmise előtt kb. 1/2 félórával van lehetőség!

Ez értendő minden miséző helyre: Fürged, Pári, Regöly és Tamásira is!

 

II. Szentgyónás sajátos rendje:

Szentgyónás elvégzésére az általános renden kívül egyeztetett időpontban is van lehetőség.

Ezzel kapcsolatban kérjük érdeklődjön a Plébánia irodájában fogadóórák idején.