Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. ütemének Kormányhatározata

Hír

 

 

 

 

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám
A Kormány 1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozata


a Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges
támogatásáról


A Kormány

1. támogatja a Tamási Római Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I.
ütemét;


2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél érdekében 548 574 150 forint forrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi
fejezeti kezelé előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
jogcímcsoport javára;


Felelős: pénzügyminiszter a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. július 31.


3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása
érdekében, a 2. pontban meghatározott forrás terhére, 548 300 000 forint támogatási összegben
létesítsen támogatási jogviszonyt.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese


Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal


                                                            Orbán Viktor s. k.,
                                                              miniszterelnök