Hitoktatás

A hitoktatásról általánosan

Az egyház belső életében mindig fontos volt a hit üzenetének a tanítása, és annak rendezett módon való átadása. Ezt láthatjuk az ősegyháztól kezdve egészen a mai napig.

A mi közösségünkben is jelentős szerepe van a tanításnak, amelyet elsősorban a liturgiában akarjuk felmutatni, másodsorban pedig a hitoktatás során. Mindkét alkalommal: a liturgiában és a hitoktatásban is élő szóval szeretnénk elmondani hitünk lényegi üzenetét.

A hitoktatáson keresztül próbáljuk a gyerekek és felnőttek számára hitünk alapüzenetét rendszerezett módon megismertetni. Célunk az, hogy felkeltsük a gyerekek lelkében az Isten és a hit iránti vágyat, vagyis a hitoktatással a hitébresztés folyamatát kívánjuk szolgálni. Jól tudjuk, hogy mi hitet senkinek sem adhatunk, mert a hit nem egy tárgy, de az érdeklődök figyelmét a Jóistenre irányíthatjuk, vagyis felkelthetjük bennünk a hit ajándéka iránti vágyat. A többi már Isten és a lélek közti kapcsolaton múlik.

Nálunk a hitoktatás két szinten folyik: a gyerekek hitoktatása saját iskolájukban folyik, míg a felnőttek hitébresztését a plébánián végezzük, annak aki erre érdeklődést mutat.

Hogy az ember megtalálja élete értelmét és boldogságát, ahhoz szükséges a hit ajándéka, melyet nagyban elősegít a hitoktatás, mint a „hitébresztés iskolája”

 

Hitoktatással kapcsolatban gyakran felmerülő kérdések

 

MIÉRT a HITTAN?

A hittanórán a gyerekek érdekes könyvekből játékos módon (életkoruknak megfelelően) megismerhetik az alapvető bibliai történeteket, személyeket és helyneveket. Ez segíti őket, hogy betekintést nyerjenek Isten életébe és megismerjék a Jóisten emberre vonatkozó akaratát!

Itt a fő kérdések:

Hogyan van jelen Isten az ember életében? Mi a Biblia? Mit jelent hinni? Kinek a hitélete példamutató? Ki Jézus Krisztus? Ki a Szentlélek és milyen szerepe van az életünkben? Melyek a fontosabb keresztény ünnepek? Miért van szükség az Egyházra?

Célunk nem csak a bibliai ismeretek átadása, hanem az Isten iránti bizalom elmélyítése, vagyis a HIT ajándékának befogadása!
________________________

Kedves Szülő!

A fenti néhány gondolat remélhetően megkönnyíti az Ön döntését. Mi Tamási Városának valamennyi iskolájában szeretettel várjuk Gyermekét hittanórára!

Üdvözlettel:

Mátyás Imre

(katolikus lelkipásztor)

 

MIÉRT a HITTAN?

A hittanórán a gyerekek játékos módon (életkoruknak megfelelően) az emberi élet alapkérdéseivel is szembesülnek! Fontos szerepe van itt a közös tevékenységnek, játéknak, gondolkodásnak és beszélgetésnek…

A következő kérdések kerülnek elő:

Honnan van a világ? Mi az élet? Mi az emberi élet forrása? Honnan a rossz, a szenvedés, a halál? Van-e értelme az emberi életnek? Mit jelent embernek lenni? Mi az emberi élet célja? Miért érdemes jónak lenni? Milyen úton lehet az ember boldog? Mit jelent közösségben élni? Van-e élet a halál után?

Célunk az emberi élet alapkérdéseivel szembe nézni, s válaszokat keresni a Biblia- és a természetes ész segítsége által!
_________________________

Kedves Szülő!

A fenti néhány gondolat remélhetően segíti az Ön döntését. Mi Tamási Városának valamennyi iskolájában bizalommal várjuk Gyermekét hittanórára!

Üdvözlettel:

Mátyás Imre

(katolikus lelkipásztor)

 

MIÉRT a HITTAN?

A hittanórán a gyerekeket (életkoruknak megfelelően) arra szeretnénk elvezetni, hogy megismerjék egymást és tanuljanak meg egymással közösségben, békében és szeretetben élni. 

Ez az alapja a későbbi felnőtt életüknek is, amikor házasságról, családi életről, egyházi- és munkahelyi közösségről, szabadidő eltöltéséről vagy egy lakóközösségben való együttélésről beszélünk... 

 

Célunk a gyermekek közösségi életének elősegítése a Biblia üzenete, valamint a kereszténység több mint 2000 éves élettapasztalata alapján!

 

_________________________

Kedves Szülő! 

A fenti néhány gondolat segítheti Önt döntésében. Mi Tamási Városának valamennyi iskolájában várjuk Gyermekét hittanórára!

Üdvözlettel:

Mátyás Imre

(katolikus lelkipásztor)

 

MIÉRT a HITTAN?

A kereszténység meggyőződése szerint a világ és az emberi élet eseményei akkor válnak érthetővé, ha az egész emberi élet értelmét megsejtjük!!!

Véleményünk szerint a világ teljes megismeréséhez viszont nem elégséges a természettudományos világkép, hanem szükséges a Biblia világképe is!

A Biblia, a hit és a vallás az egész élet értelmét akarja feltárni az ember előtt!

A hittanóra ebben akar segítőtárs lenni szülőknek és gyerekeknek egyaránt... 
_________________________

Kedves Szülő!

A fenti néhány gondolat talán segíti Önt, hogy bátran döntsön gyermeke hitoktatása mellett! Mi Tamási Városának valamennyi iskolájában örömmel várjuk Gyermekét hittanórára!

Üdvözlettel:

Mátyás Imre

(katolikus lelkipásztor)

 

Miért A hitoktatás?

Mert az ember mindent kap az életben. Vagyis életünkben minden fontos dolgot úgy kapunk másoktól... Így például az életünket kapjuk szüleinktől és a Jóistentől, aki az élet forrása! De a nyelvünket, a kultúránkat is úgy kapjuk szüleinktől és másoktól...

A hit ajándékához, a hitébresztés folyamatán keresztül jutunk el. A HIT Isten sajátos személyre szabott ajándéka, melyhez emberek segítségével, és a hitoktatás útján jutunk el... Igaz, velünk született emberi tulajdonságunk, hogy tudunk bízni a másikban, de Istenben való bizalom messze meghaladja ezt az említett jó emberi tulajdonságunkat, vagyis emberek és Isten segítségére van szükségünk ahhoz, hogy eljussunk a természetfeletti hit ajándékának befogadásához.