Keresztelkedés

Keresztelő

I. Gyermekkeresztelő

Gyermekkeresztelővel kapcsolatban a szülőket kérjük, hogy érdeklődjenek a Plébánia irodájában fogadóórák idején.

 

Itt most egy általános tájékoztatást adunk a Gyermekkeresztelőről.

 

1.) Keresztelendő gyermek szüleiről:

  • a szülők legyenek megkeresztelve, amit Keresztlevéllel igazoljanak,

  • a szülők helyi lakosként (állandó lakóhely) mutassák be lakcímkártyájukat,

  • a szülők nem helyi lakosként állandó lakóhelyük szerinti Plébániáról hozzanak Keresztelési engedélyt,

  • a szülők helyi (Fürged, Pári, Regöly és Tamási) állandó lakosként a folyó évi Egyházközségi hozzájárulásuk (EkH díj) rendezve legyen.

 

2.) Keresztelendő gyermekről:

  • ha a keresztelendő gyermek még nem jár iskolába (0-6 éves), akkor egy előre egyeztetett szombati nap délelőtt 11 órakor lehetséges a keresztelő,

  • ha a gyermek már iskolába jár, akkor egy teljes tanéven át vegyen részt iskolai hittanórán és a tanév végén (június) egy egyeztetett szombati nap délelőtt 11 órakor lehetséges a keresztelő.

 

3.) Keresztszülőről:

  • kettőnél több keresztszülőt ne válasszunk,

  • keresztszülő is legyen megkeresztelve, amit Keresztlevéllel igazoljon,

  • ha a keresztszülő helyi lakos (lakcímkártya),  akkor Egyházközségi hozzájárulása (EkH díj) rendezve legyen, 

  • ha a keresztszülő nem helyi lakos, akkor az állandó lakóhelye szerinti Plébániáról hozzon Keresztszülői igazolást.

 

II. Felnőttkeresztelő

Ha valaki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, akkor a keresztelővel kapcsolatosan érdeklődjön a Plébánia irodában fogadóórák idején. Mindenről részletes tájékoztatást ott fog kapni.